ផ្នែកចំអិនម្ហូប

Date Posted: 01-Feb-2018
Monthly Salary: Negotiable

Job Description

 • រៀបចំទុកដាក់បន្លែ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រទៅតាមស្តង់ដាដែលភោជនីដ្ឋានបានកំនត់
 • រៀបចំធ្វើ មីសុងផ្លាស់ (Misong Plus ) បន្លែ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រសម្រាប់ហាងផ្សេងៗ
 • ត្រូវរៀបចំកន្លែងចំអិននិងសំភារៈក្នុងហាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយ អនាម័យ​ខ្ពស់នៅមុននិងក្រោយពេលចំអិន
 • អនុវត្តតាមគោលការ និងនិតិវិធីផ្សេងៗដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងដាក់ឲ្យដំណើការ
 • ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងប្រគល់ឲ្យដោយយកចិត្តទុកដាក់

Job Requirement

 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងរហ័សរហួនក្នុងការបំពេញការងារ
 • ជាបុគ្គលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • ជាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារជាក្រុម
 • ជាបុគ្គលដែលគោរពពេលវេលាការងារ
 • ជាបុគ្គលដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់
 • អាចធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោង និងធ្វើការថ្ងៃបុណ្យ​
 • អាចធ្វើការពីម៉ោង ៧ព្រឹក ទៅ ៥ល្ងាច ឬ២ រសៀលទៅ១២យប់
Job Name

Job Detail

 • Function
  Catering/Restaurant
 • Location
  Phnom Penh,
 • Hiring
  20
 • Career Level
  Middle
 • Experience
  1 Year
 • Age
  18-45
 • Nationality
  Cambodian
 • Degree
  Bachelor Degree
 • Language
  English,
 • Closing Date
  03-Mar-2018

Contact Information

 • TIPSY SEAFOOD
 • 092 987 378
 • recruitment.tipsy@yahoo.com
 • N0 32, St.288, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh

Google Map