Good Quality & Service
Chief Internal Audit Unit
» Industry
: NGO/Charity/Social Services
» Employees
: 120
» Location
: Phnom Penh
CRED INSTITUTION គ្រឹះស្ថាន ក្រេដ

Degree Male Term Male/Female
Year of Exp. 3 Function Banking/Insurance
Salary Negotiable Qualification Unlimited
Sex Male/Female Language English,
Age 18> Location Phnom Penh,
Published Date 2016-08-22 Closing Date 2016/09/19
  • Job Description
** ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Chief Internal Audit Unit) សម្រាប់បម្រើការងារនៅ ការិយាល័យកណ្ដាលនៃគ្រឹះស្ថាន ក្រេដ ចំនួន ០១នាក់ 

- រៀបចំ ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍គោលការណ៍ នីតិវិធីសវនកម្មឲ្យបានទាន់សម័យកាល ។
- ធ្វើសវនកម្មលើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ដូចជា ឥណទាន ព័ត៌មានវិទ្យា ធនធានមនុស្ស និងការចំណាយរបស់រដ្ឋបាល ជាដើម ។
- ធ្វើសវនកម្មលើកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា រាប់សាច់ប្រាក់ ត្រួតពិនិត្យលំហូរសាច់ប្រាក់ ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ឯកសារបេឡាធិការ និងគណនេយ្យ ។
- ធ្វើសវនកម្មលើការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិ នីតិវិធី តាមដាននិងក្រើនរំលឹកប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តកិច្ចការ ។
- ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីរបកគំហើញសវនកម្ម ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានទាន់ពេល និងរក្សាទុកដាក់នូវរាល់ឯកសារភស្តុតាង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។
- ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រង ។

** ព័ត៌មានទាក់ទង និងការដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ
- អាចដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្តាល ឬបណ្តាសាខា គ្រឹះស្ថាន ក្រេដ ឬតាមរយៈ Email: info@cred-institution.com ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយ ដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៤:៣០នាទីរសៀល ។
- ការដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយនូវៈ សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាប័ណ្ណបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសេចក្តីចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត។
  • Job Requirements
- មានបរិញ្ញាបត្រសវនកម្ម គណនេយ្យ ធនាគារ សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ។
- មានបទពិសោធន៍ជាសវនករផ្ទៃក្នុង(រយៈពេល ១ឆ្នាំយ៉ាងតិច) ។
- ជានីតិជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ ។
- ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ដូចជា(Ms.Word , Ms.Excel & Power Point, Email & Internet) ។ 
- មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាន និងមាន ឥរិយាបថល្អ ។ 
- អត្តចរិតស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងលះបង់ពេលវេលាចំពោះការងារ និងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន(Team Work) ។
- អាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ ឬចុះបេសកកម្មគ្រប់សាខា ។

** អត្ថប្រយោជន៍ដែល គ្រឹះស្ថាន ក្រេដ ផ្តល់ជូនរួមមានៈ
- ប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានប្រចាំខែសមរម្យ - ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារប្រចាំឆ្នាំ
- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ - ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង /២៤ម៉ោង
- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនប្រចាំខែរហូតដល់៣០ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតតាមគោលការណ៍កំណត់ ។
- ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំអាចបាន០២ដងនៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែ 
- ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារប្រចាំឆ្នាំ
- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ - ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង /២៤ម៉ោង
- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនប្រចាំខែរហូតដល់៣០ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតតាមគោលការណ៍កំណត់ ។

** បញ្ជាក់ៈ 
- បេក្ខជនដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជី ( Short List ) នឹងត្រូវបានទាក់ទងឲ្យមកធ្វើការសម្ភាសន៍។ 
- បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារមុន នឹងទំនាក់ទំនងមកធ្វើការសម្ភាសន៍មុន ។ 
- ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទំនាក់ទំនងមក ០១០ ៧៧៧ ១៦១
  • How To Apply
  • 1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream
  • 2. If you want to apply a job by one click with “ Apply Now ” button, please Create a Background first and employers will review your CV online. Click here to learn how to register and post a CV online!
  • Contact
Contact Person : Vimeanchey Groups Co., Ltd
Phone : 023 884 462 / 016 738 629
Email : hrvmc2012@gmail.com
Website : www.vimeanchey.com
Address : #206, Street 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.