ជំនួយការមេផ្ទះ

Date Posted: 06-Dec-2017
Monthly Salary: $450-$600

Job Description

 • តម្លៃសេវាបញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសមុនចាកចេញឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាល
 • ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តមុនពេលចាកចេញ ១០០ដុល្លាអាមេរិច
 • ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង ២១.១៥ដុល្លាសឹង្ហបុរី រៀងរាល់ការធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យ
 • អាចបន្តអាណត្តិបាន ២ឆ្នាំ បន្ថែមទៀត
 • ទទួលបានការធានារាប់រង សុខភាព និងអាយុជីវិត ក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចសន្យា

Job Requirement

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ២៣ ឆ្នាំ ដល់ ៣៥
 • ត្រូវមានសុខភាពល្អ ពុំមានជំងឺឆ្លង
 • ចេះអាននឹងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរបាន
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅ
Job Name

Job Detail

 • Function
  Manufacturing
 • Location
  Phnom Penh,
 • Hiring
  50
 • Career Level
  Fresh Graduate
 • Experience
  Year
 • Age
  23-35
 • Nationality
  Cambodian
 • Degree
  High School
 • Language
 • Closing Date
  16-Dec-2017

Contact Information

 • Recruitment Department
 • 023 6666 255/016 31 08 16/088 666 2017
 • media@iis.com.kh
 • http://www.iis.com.kh
 • ផ្ទះលេខ 48 ផ្លូវជាតិលេខ៥ (បុរីពិភពថ្មី) សង្កាត់ឬស្សីកែវ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

Google Map